Holger Mertin – Musiker, Multiperkussionist, Soundartist